Historie klubu

Historie našeho klubu
Představujeme Vám jeden z nejúspěšnějších sportovních klubů Karate v České republice. Sportovní klub byl založen roku 1993, ale víceméně se jedná o pokračování cesty Karate stejných mistrů, kteří se podíleli před založením SK Kesl Ryu na vedení oddílů Karate TJ Uhelné sklady a TJ Pankrác prakticky od roku 1982. SK Karate a sebeobrany se prioritně zaměřuje od svého založení na výchovu a využití volného času všech, kteří mají zájem kráčet cestou mistrů bojových umění dálného východu, pochopit smysl této cesty a současně provozovat sportovní Karate na špičkové úrovni, které je nedílnou součástí této cesty Karate Do.

Jistotou správného směru naší cesty je odkaz největšího Karateky moderního Karate Gichina Funakoshiho, který se snažíme pochopit a přenášet dále na všechny Karateky našeho klubu. To demonstruje i systém náboru SK, který neprovádí žádný speciální výběr začátečníků. Přihlásit se a cvičit může každý. Po určité době, když jsou cvičenci rozdělováni do výkonnostních oddílů, pokračují i netalentovaní jedinci do té doby, dokud mají o cvičení zájem. Nejedná se pouze o výcvik Karate a sebeobrany, ale i o cvičení všeobecné pro kompletní rozvoj tělesné kondice mládeže s využitím nejnovějších poznatků s oblasti sportovního tréninku, životosprávy a pod.

Stručné shrnutí
Kesl Ryu se zaměřuje na sportovní Karate na nejvyšší úrovni, a ne náhodou je jedním z nejúspěšnějších klubů Karate v republice. Důkazem jsou mistři Prahy i republiky v mládežnických i seniorských kategorií a v oddílu „A“ je většina členů, kteří úspěšně reprezentovali ČR i na nejvyšších mezinárodních soutěžích jako ME a MS. Klub pořádá po několik let soustředění zimní i letní, nejen pro členy Kesl Ryu, ale i pro ostatní zájemce z celé ČR. Velkou popularitu získalo i pravidelné každoroční soustředění v Itálii. Kesl Ryu Shotokan má v momentální době asi 400 členů. Rozdělení cvičenců je do oddílů: „D“ – nábor, začátečníci, „C“ – pokročilí cvičenci s nižším žákovským technickým stupněm, „B“ – cvičenci s vyšším žákovským STV a závodníci pro nižší soutěže z hlediska kvality, „A“ – závodníci s nejvyšším STV, reprezentanti na nejkvalitnějších domácích a mezinárodních soutěžích, členové státní reprezentace a pod.

Na co se zaměřujeme
Zaměření klubu i přes mnoho sportovních úspěchů, není pouze vychovávat nejlepší sportovce v republice, ale hlavním posláním je pomoc s výchovou mládeže rodičům ve smyslu správného využití volného času se zaměřením nejen na sport, ale i smysl pro kolektiv, disciplinu a ostatní vlastnosti potřebné pro kvalitní rozvoj osobnosti. Proto také ono oddílové rozlišení, kde mají možnost stále cvičit i ti, kteří zatím nemají šanci dosáhnout k vyšším sportovním metám a je jim věnována stejná pozornost jako u nejlepších závodníků.

Karatekové – závodníci se zúčastňují nejen všech soutěží všech věkových kategoriích v republice, ale pravidelně i mezinárodních turnajů Karate v Itálii, Švédsku, Dánsku, Německu, Slovensku, Polsku apod. Díky několika mistrů ČR má Kesl Ryu i větší počet reprezentantů, kteří se zúčastňují špičkových mezinárodních soutěží ve většině evropských zemí včetně ME a MS. Že se jedná i v mezinárodní konkurenci o úspěšné reprezentanty, svědčí úspěchy nejlepších závodníků.