Nejlepší karateka

Vždy, když se bavíme, proč se každoročně po večerech trápím s tabulkami a hodnoceními těch nejlepších, mohu říct jen toto: Jak už bylo mnohokrát vysvětlováno, celoroční soutěž našeho klubu “Nejlepší karateka” není jen o vyhlašování nejlepšího sportovce, který má svoji odměnu i v pohárech a medailích, ani z tohoto titulu neplyne žádný finanční prospěch. Nejlepší karateka pomáhá vytvářet ruku v ruce i co nejlepší jméno našeho klubu.

Mimo bodového zisku za soutěžní úspěchy se přidělují body i za dobrou docházku, aktivitu při trénincích, zapojení se do pořádání soutěží, pomoc svému klubu i jeho členům. Zkrátka nejlepší karateka je ten, který vybočuje z „normálu“ dnešní doby, a je nejen výborným sportovcem, ale současně člověkem, který netrpí sebestředností. Je jím někdo, komu nejsou cizí základní charakteristické rysy samuraje. Ti mladší sice zatím morální vlastnosti ještě úplně nepochytili, ale hodnotí se u nich kompletní přístup ke svému klubu jako sportovce.

Pokud nás úplně nepohltilo materiální manipulování lidského myšlení po celém světě, tabulka nejlepší karateka je pro nás tou nejlepší vizitkou našeho já, alespoň v tom karatistickém světě.


NEJLEŠPŠÍ KARATEKA 2023